Cura consilium staat voor het pad naar de hoofdlettter C

Verlaging                     Complexiteit (De samenhang en het aantal variaties waar een organisatie mee te maken heeft)

Verhoging                    Commitment van medeondernemers

                                     Congruentie in de structuur, cultuur, systemen, mensen en strategie 

                                     Consistentie in de structuur, cultuur, systemen, mensen en strategie

                                     Context betrekken bij de strategie- en visievorming

                                     Social Capital

                                     Human Capital

                                     Economical Capital

De weg naar medeondernemers

Een goede infrastructuur bestaat uit de Arbeidsverdeling, Human Resources en technologie. De arbeidsverdeling kan volgen de Sitter “Synergetisch produceren” (1994) gezien worden als “de manier waarop taken zijn gedefinieerd en gekoppeld aan elkaar in een netwerk van taken”.

Het is de kunst om de infrastructuur van organisaties (arbeidsverdeling) zo te (her)ontwerpen dat de doelen behaald worden door gemotiveerde medewerkers. Hiervoor is het o.a. van belang om het regelvermogen om met verstoringen om te gaan op de plek van de verstoring neer te leggen en de kans op verstorende gebeurtenissen te reduceren door dempende en versterkende maatregelen. Ontwerp dus een structuur die zelf zo min mogelijk kansen op verstoringen produceert en  voldoende kansen geeft om met verstorende gebeurtenissen om te gaan.

Door het regelvermogen laag in de organisatie neer te leggen, krijgen medewerkers de kans om zelfstandig beslissingen te nemen en zich als medeondernemer te ontplooien.

  • Geef ruimte aan medeondernemers om verantwoordelijkheid te kunnen nemen;
  • Geef richting aan medeondernemers om te participeren bij beslissingen die genomen worden;
  • Geef ruimte, richting en een overkoepelend doel, creëer betrokkenheid zodat medeondernemers een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de organisatie als geheel;
  • Creëer ruimte voor de dialoog, spanningen en onzekerheid, dit is brandstof voor de toekomst;
  • Verminder onnodige bureaucratie en creëer beheersbare stresscondities;
  • Geef ruimte voor het maken van fouten, experimenteer, reflecteer, leer en creëer medeondernemers die wendbaarder en meer open staan voor innovatie;
  • Zorg dat de bijdragen in de resultaten van het individu en het team zichtbaar en bespreekbaar zijn.